Række- og Puljeoversigt - 2021

SA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SA1Frederikshavn SA1Læsø SA1Ørnehøj SA1Randers SA1
SA2Morsø SA2Skive SA2Viborg SA2Holstebro SA2
SA3Trehøje SA3Esbjerg SA3Brande SA3Gyttegård SA3
SA4Kalø SA4Norddjurs SA4Skanderborg SA4Lyngbygaard SA4
SA5Vejle SA5Stensballegard SA5Aarhus Aadal SA5Mollerup SA5
SA6Barløseborg SA6Blommenslyst SA6Odense GK SA6Midtfyn SA6
SA7Svendborg SA7Sct. Knuds SA7Lillebælt SA7Odense Eventyr SA7
SA8Tønder SA8Aabenraa SA8Breinholtgård SA8Ribe SA8


SB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SB1Frederikshavn SB1Løkken SB1Brønderslev SB1Blokhus SB1
SB2Dronninglund SB2Hjarbæk SB2Hedens SB2Randers SB2
SB3Randers SB3Aarhus SB3Mollerup SB3Lyngbygaard SB3
SB4Lyngbygaard SB4Kalø SB4Odder SB4Samsø SB4
SB5Odder SB5Himmelbjerg SB5Stensballegard SB5Horsens SB5
SB6Odense GK SB6Faaborg SB6Langesø SB6
SB7Odense GK SB7Lillebælt SB7Blommenslyst SB7Kolding SB7
SB8Kolding SB8Vejle SB8Give SB8Gyttegård SB8
SB9Breinholtgård SB9Dejbjerg SB9Trehøje SB9
SB10Breinholtgård SB10Varde SB10Kaj Lykke SB10Haderslev SB10


VA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VA1Hjørring VA1Sindal VA1Frederikshavn VA1Brønderslev VA1
VA2Morsø VA2Aars VA2Rold VA2Struer VA2
VA3Skive VA3Holmsland VA3Trehøje VA3Åskov VA3
VA4Blåvandshuk VA4Kaj Lykke VA4Kolding VA4Lillebælt VA4
VA5Faaborg VA5Odense GK VA5Odense Eventyr VA5
VA6Sønderjyllands VA6Aabenraa VA6Tønder VA6Ribe VA6
VA7Norddjurs VA7Grenaa VA7Aarhus Aadal VA7Aarhus VA7
VA8Juelsminde VA8Stensballegard VA8Mollerup VA8Skanderborg VA8


VB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VB1Hvide Klit VB1Hjørring VB1Ørnehøj VB1Aars VB1
VB2Himmerland VB2Nordvestjysk VB2Lemvig VB2Hjarbæk VB2
VB3Svendborg VB3Vestfyn VB3Birkemose VB3Vejle VB3
VB4Royal Oak VB4Holsted VB4Varde VB4Fanø VB4
VB5Esbjerg VB5Breinholtgård VB5Kaj Lykke VB5Dejbjerg VB5
VB6Holstebro VB6Trehøje VB6Herning VB6Ikast VB6
VB7Tange VB7Himmelbjerg VB7Aarhus VB7Aarhus Aadal VB7
VB8Lübker VB8Kalø VB8Stensballegard VB8


VC-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VC1Brønderslev VC1Hirtshals VC1Dronninglund VC1Blokhus VC1
VC2Brønderslev VC2Dronninglund VC2Hjørring VC2Aabybro VC2
VC3Nordvestjysk VC3Lemvig VC3Struer VC3Skive VC3
VC4Lemvig VC4Struer VC4Holmsland VC4Trehøje VC4
VC5Aalborg VC5Sebber Kloster VC5Rold VC5
VC6Hals VC6Mariagerfjord VC6Randers Fjord VC6Norddjurs VC6
VC7Dejbjerg VC7Brande VC7Tollundgaard VC7Silkeborg VC7
VC8Trehøje VC8Himmelbjerg VC8Tange VC8Gyttegård VC8
VC9Himmelbjerg VC9Horsens VC9Aarhus VC9Odder VC9
VC10Odder VC10Mollerup VC10Give VC10Søhøjlandet VC10
VC11Vejle VC11Tønder VC11Aabenraa VC11Kolding VC11
VC12Henne VC12Blåvandshuk VC12Breinholtgård VC12Vejen VC12
VC13Fredericia VC13Odense GK VC13Svendborg VC13Sct. Knuds VC13
VC14Fredericia VC14Odense GK VC14Svendborg VC14Langesø VC14
VC15Kellers Park VC15H. C. Andersen VC15Birkemose VC15Vejle VC15


VD-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VD1Frederikshavn VD1Læsø VD1Løkken VD1Blokhus VD1
VD2Frederikshavn VD2Dronninglund VD2Jammerbugten VD2Hals VD2
VD3Samsø VD3Volstrup VD3Lyngbygaard VD3Silkeborg VD3
VD4Volstrup VD4Hedens VD4Lemvig VD4Holstebro VD4
VD5Holstebro VD5Holmsland VD5Trehøje VD5Herning VD5
VD6Åskov VD6Jelling VD6Kellers Park VD6
VD7Åskov VD7Outrup VD7Ikast VD7
VD8Haderslev VD8Lillebælt VD8Barløseborg VD8Svendborg VD8
VD9Haderslev VD9Tønder VD9Benniksgaard VD9
VD10Esbjerg VD10Fanø VD10Ribe VD10Breinholtgård VD10


SVA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SVA1Sæby SVA1Sindal SVA1Ørnehøj SVA1Nordvestjysk SVA1
SVA2Hals SVA2Brønderslev SVA2Rold SVA2Mariagerfjord SVA2
SVA3Holstebro SVA3Trehøje SVA3Herning SVA3Himmelbjerg SVA3
SVA4Grenaa SVA4Kalø SVA4Mollerup SVA4Hammel SVA4
SVA5Sct. Knuds SVA5Svendborg SVA5Odense Eventyr SVA5Faaborg SVA5
SVA6Blommenslyst SVA6Lillebælt SVA6Vejle SVA6Horsens SVA6
SVA7Sønderborg SVA7Aabenraa SVA7Jelling SVA7Ribe SVA7
SVA8Gyttegård SVA8Varde SVA8Breinholtgård SVA8Esbjerg SVA8


SVB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SVB1Frederikshavn SVB1Hjørring SVB1Sebber Kloster SVB1Nordvestjysk SVB1
SVB2Lemvig SVB2Holstebro SVB2Skive SVB2Hjarbæk SVB2
SVB3Midtfyn SVB3Odense GK SVB3Blommenslyst SVB3Langesø SVB3
SVB4Birkemose SVB4Royal Oak SVB4Kolding SVB4Haderslev SVB4
SVB5Tønder SVB5Sønderborg SVB5Benniksgaard SVB5Aabenraa SVB5
SVB6Dejbjerg SVB6Brande SVB6Tollundgaard SVB6Tange SVB6
SVB7Viborg SVB7Randers SVB7Hammel SVB7Mollerup SVB7
SVB8Norddjurs SVB8Ebeltoft SVB8Aarhus SVB8Skanderborg SVB8


SVC-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SVC1Sæby SVC1Løkken SVC1Blokhus SVC1Aabybro SVC1
SVC2Blommenslyst SVC2Langesø SVC2Midtfyn SVC2Svendborg SVC2
SVC3Blommenslyst SVC3H. C. Andersen SVC3Lillebælt SVC3Faaborg SVC3
SVC4Skive SVC4Trehøje SVC4Holmsland SVC4Tange SVC4
SVC5Trehøje SVC5Give SVC5Himmelbjerg SVC5Trehøje 1 SVC5
SVC6Varde SVC6Ribe SVC6Sønderjyllands SVC6Kolding SVC6
SVC7Kolding SVC7Haderslev SVC7Birkemose SVC7Vejle SVC7
SVC8Hedensted SVC8Juelsminde SVC8Skanderborg SVC8Aarhus Aadal SVC8
SVC9Hammel SVC9Markusminde SVC9Randers SVC9Kalø SVC9
SVC10Randers Fjord SVC10Norddjurs SVC10Grenaa SVC10